Çevre Değerlerimiz

Geleçeğimiz için çalışıyoruz

Çevre Değerlerimiz


Çevreye Karşı Sorumluluklarımızın Farkındayız. Çevre konusundaki tüm yasal şartları karşılamak, çevre kirliliğine neden olabilecek unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek.Yamaner Grup; Yürürlükteki ilgili yasalara ve mevzuatlara uygun, çevre koruma ve çevre risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, referans standartlar ve yürürlükteki yasal zorunluluklar paralelinde yerine getirmeyi taahhüt ettiği şartlarını dikkate alarak, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardına uygun Çevre Yönetim Sistemini kurmuş ve uygulamaktadır.

YAMANER GRUP

Yaşadığı çevreyi ödünç aldığımızı unutmadan ve bu çevreyi çocuklarımıza miras bırakacağımız bilinciyle, Firmamızın ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını, sistemdeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı ilke edinmiştir.

Çevreyi ve Doğayı Koruma Konusunda Üzerimize Düşen Yasal Sorumlulukları Yerine Getirerek, Yürürlükteki Mevzuatlar ve Standardları Uygulamaktayız.,


Doğa insan olmadan da yaşar;

Ama insan doğa olmadan yaşayamaz.