İnsan Kaynakları

Yamaner Grup

olarak insan kaynakları politikamızın temelinde elbette ki insan var. Bu doğrultuda, etik değerlerin var olduğu, güvenli, adil ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı kurumsal gelişimimizi sürdürürken sadece nitelikli iş gücünü tercih etmekle kalmayıp, onların da ilk tercihi olmayı ve böyle kalmayı, aynı zamanda küresel yaklaşımla geleceğe yönelik insan kaynağını en verimli şekilde oluşturmayı hedefliyoruz.

Her bir çalışanımızın büyüyen yapımız içerisinde bizi geleceğe taşıyacak etki ve öneme sahip olduğuna inanırız. Başarımızın, çalışanlarımızın sergilediği ve sergileyeceği yüksek performansla direkt bağlantılı olduğunun bilincindeyiz.

Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda doğru pozisyona doğru aday prensibiyle insan kaynağımızı oluşturur ve onların gelişimi ve yüksek motivasyonu için rekabetçi fırsatlar sunarız.

KİŞİSEL BİLGİLER


EĞİTİM BİLGİLERİ


ÇALIŞMA BİLGİLERİNİZ


Bu İş Başvuru Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.