İş Sağlığı ve Güvenlik

Kazanın büyüğü, ihmalin küçüğü ile başlar

İş Sağlığı ve Güvenliği


Tüm Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak öncelikli amacımız olup, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı günün koşulları ve gelişmeleri yönünde gözden geçirilmesi ile sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamaktayız.Yamaner Grup;

  • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
  • Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını önlemek için; İSG risklerini belirler, değerlendirir ve riskleri azaltacak önlemleri alırız,
  • Çalışanlarımızda, Tedarikçilerimizde ve Ziyaretçilerimizde güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışmalar yaparız,
  • İSG Uygulamalarımızla, örnek bir Kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır, İSG Politikamız’In kamuoyu bilgisine açık halde olmasını sağlarız.